Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với kim loại Na vì CH2=CHCOOCH3 là một este không no và không có H linh động nên không thể tác dụng với Na

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

A. dung dịch NaOH, đun nóng.

B. H₂ (xúc tác Ni, đun nóng).

C. Kim loại Na.

D. H₂O (xúc tác H₂SO₄ loãng, đun nóng).

Đáp án : C. Kim loại Na.

Este CH₂=CHCOOCH₃ không tác dụng với kim loại Na.

Giải thích

Nhận thấy CH2=CHCOOCH3 là một este không no

Vì este nên có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường bazơ

Vì không no nên có thể có phản ứng cộng với H2

Không có H linh động nên không thể tác dụng với Na

Câu hỏi liên quan

1. Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH₂ = CHCOONa và CH₃OH.

B. CH₃COONa và CH₃CHO.

C. CH₃COONa và CH₂ = CHOH.

D. C₂H₅COONa và CH₃OH.

Đáp án: A. CH2 = CHCOONa và CH₃OH.

Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là CH2 = CHCOONa và CH3OH

Xem giải thích đáp án câu 1:

CH₂ = CHCOOCH₃ + NaOH → CH₂ = CHCOONa + CH₃OH

→ Sản phẩm thu được là CH₂ = CHCOONa và CH₃OH

2. Thủy phân este CH₃COOCH₂CH₃, thu được ancol có công thức là

A. CH₃COOH.

B. CH₃OH.

C. C₂H₅OH.

D. C₃H₇OH.

Đáp án: C. C₂H₅OH

Thủy phân este CH₃COOCH₂CH₃, thu được ancol có công thức là C₂H₅OH

Xem giải thích đáp án câu 2

: Thủy phân este CH3COOCH2CH3, thu được ancol có công thức là

Trên đây đáp án cho câu hỏi Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM