Lý thuyết về hình thoi và các dạng bài thường gặp

Tổng hợp lý thuyết hình thoi bao gồm các kiến thức cơ bản cùng các dạng bài tập thường gặp kèm phương pháp giải, tài liệu giúp các em học tốt môn Toán lớp 8.

Bạn đang tìm kiếm tài liệu tổng hợp kiến thức về hình thoi? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Đọc tài liệu với những lý thuyết hình thoi cùng hệ thống các dạng toán cơ bản thường gặp. Đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích cho học sinh và đồng thời giúp các thầy cô có thêm tài liệu hay phục vụ việc dạy học.

Cùng tham khảo nhé!

I. Lý thuyết về hình thoi

Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Nhận xét: Hình thoi cũng là một hình bình hành.

Tính chất: Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành 

+ Các cạnh đối song song, các góc đối bằng nhau

+ Hai đường chéo giao nhau tại trung điểm mỗi đường.

Định lý: Trong hình thoi:

+ Hai đường chéo vuông góc với nhau.

+ Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

 Dấu hiệu nhận biết

+ Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi..

+ Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

II. Các dạng toán thường gặp về hình thoi

Dạng 1: Vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình thoi

Phương pháp:

Sử dụng các dấu hiệu nhận biết:

+ Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi..

+  Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi

Dạng 2: Vận dụng kiến thức hình thoi để chứng minh và giải toán.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất và định nghĩa của hình thoi để giải toán.

+ Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

* Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành 

+ Các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau

+ Hai đường chéo giao nhau tại trung điểm mỗi đường.

* Trong hình thoi:

+ Hai đường chéo vuông góc với nhau.

+ Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

********************

Hy vọng với hệ thống kiến thức lý thuyết hình thoi trên đây, các em sẽ có thêm một tài liệu học tập hữu ích để học tốt hơn môn Toán 8. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Back to top