Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc

Tóm tắt nội dung lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc, chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian - SGK Hình học 11

1. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian.


hình vẽ Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

2. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Vectơ chỉ phương của đường thẳng

3. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian


Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.

Hình vẽ góc giữa hai đường thẳng trong không gian
 

4. Hai đường thẳng vuông góc với nhau

Hai đường thẳng vuông góc với nhau

--------------------------------------------------------------------

    Trên đây là tóm tắt nội dung lý thuyết của bài Hai đường thẳng vuông góc, các bạn có thể tham khảo đáp án và hướng dẫn phương pháp giải bài tập Hình học 11 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu