Bài 8 trang 98 SGK Hình học 11

Hướng dẫn giải bài 8 trang 98 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 : Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD, chứng minh AB ⊥ CD

Đề bài

Đề bài 8 trang 98 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án - hướng dẫn giải bài 8 SGK Toán hình lớp 11 trang 98

Hình vẽ bài 8 trang 98 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 8 trang 98 SGK toán hình học lớp 11

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu