Bài 1 trang 97 SGK Hình học 11

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 97 sách giáo khoa Toán Hình lớp 11 : Cho hình lập phương ABCD.EFGH, xác định góc giữa các cặp vectơ ...

Đề bài:

Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây:

Đề bài 1 trang 97 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 97 sgk Toán hình lớp 11

Hình vẽ bài 1 trang 97 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 97 SGK toán hình học lớp 11

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 97 SGK Hình học 11

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X