Bài 1 trang 97 SGK Hình học 11

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 97 sách giáo khoa Toán Hình lớp 11 : Cho hình lập phương ABCD.EFGH, xác định góc giữa các cặp vectơ ...

Đề bài:

Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây:

Đề bài 1 trang 97 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 97 sgk Toán hình lớp 11

Hình vẽ bài 1 trang 97 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 97 SGK toán hình học lớp 11
 

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 97 SGK Hình học 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 97 SGK Hình học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu