Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 8 trang 98 SGK Hình học 11

Bài 8 trang 98 SGK Hình học 11

Hướng dẫn giải bài 8 trang 98 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 : Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD, chứng minh AB ⊥ CD

Bài 7 trang 98 sgk Hình học 11

Bài 7 trang 98 sgk Hình học 11

Hướng dẫn giải bài tập 7 trang 98 sách giáo khoa Toán hình học lớp 11 : Cho S là diện tích của tam giác ABC. Chứng minh rằng ...

Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11

Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài tập 6 trang 98 sách giáo khoa Toán Hình học 11 : Cho hai hình vuông ABCD và ABC'D'. Chứng minh rằng AB ⊥ OO' và CDD'C' là hình chữ nhật

Bài 5 trang 98 SGK Hình học 11

Bài 5 trang 98 SGK Hình học 11

Hướng dẫn giải bài 5 trang 98 sách giáo khoa Toán hình học lớp 11 : Cho hình chóp tam giác S.ABC, chứng SA ⊥ BC, SB ⊥ AC, SC ⊥ AB

Bài 4 trang 98 SGK Hình học 11

Bài 4 trang 98 SGK Hình học 11

Giải bài tập 4 trang 98 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 : Chứng minh rằng AB ⊥ CC', tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Bài 3 trang 97 SGK Hình học 11

Bài 3 trang 97 SGK Hình học 11

Giải bài tập 3 trang 97 sách giáo khoa Toán hình học lớp 11 : Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì ...

Bài 1 trang 97 SGK Hình học 11

Bài 1 trang 97 SGK Hình học 11

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 97 sách giáo khoa Toán Hình lớp 11 : Cho hình lập phương ABCD.EFGH, xác định góc giữa các cặp vectơ ...

X