Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài tập 6 trang 98 sách giáo khoa Toán Hình học 11 : Cho hai hình vuông ABCD và ABC'D'. Chứng minh rằng AB ⊥ OO' và CDD'C' là hình chữ nhật

Đề bài

Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC'D' có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm O và O'.

Chứng minh rằng AB ⊥ OO' và CDD'C' là hình chữ nhật.

Đáp án - hướng dẫn giải bài 6 sgk Hình học 11 trang 98

Hình vẽ bài 6 trang 98 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 6 trang 98 SGK toán hình học lớp 11

--------------------------------------------------------------------

    Mời các bạn truy cập mục tài liệu Giải Toán lớp 11 để tham khảo thêm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập khác trong SGK môn Toán lớp 11 (Giải tích và Hình học) do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu