Mục lục bài học

Bài 3 trang 42 sgk Toán 10

Đáp án bài 3 trang 42 sách giáo khoa toán lớp 10

Đề bài: Viết phương trình  của đường thẳng:

a) Đi qua điểm 

b) Đi qua điểm  và song song với Ox

Đáp án bài 3 trang 42 sgk Toán 10

a) Phương trình đường thẳng  đi qua  Nên tọa độ A,B thỏa mãn phương trình  do đó ta có


Vậy phương trình đường thẳng AB cần tìm là 

Trục Ox có phương trình là y = 0. Đường thẳng  song song với Ox nên a = 0, do đó phương trình cần tìm có dạng y = b.

Đường thẳng y = b đi qua điểm A (1;-1) nên tọa độ của A thỏa mãn phương trình đường thẳng, ta có:

y = -1

Vậy phương trình cần tìm là y = -1.

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 42 SGK Toán 10

 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top