Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Ôn tập chương 1 đại số lớp 10, giải bài 1 trang 24 sgk

Ôn tập chương 1 và luyện tập tất cả các dạng bài tập về mệnh đề

Đề bài: Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định  theo tính đúng sai của A

Đáp án đúng nếu A sai,  sai nếu A đúng

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu