Mục lục bài học

Bài 4 trang 42 sgk đại số lớp 10

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 42 SGK đại số lớp 10: Vẽ đồ thị hàm số trên trục tọa độ khi đã có phương trình đồ thị cho trước

Đề bài: Vẽ đồ thị hàm số


Đáp án bài 4 trang 42 sgk Đại số 10

a) Vẽ đường thẳng  với 
Đường thẳng  đi qua hai điểm . Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần đường thẳng ứng với  và xóa bỏ phần còn lại ta được đồ thị của đường thẳng  với 
Vẽ đường thẳng  với 

Đường thẳng  đi qua hai điểm . Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần ứng với và xóa bỏ phần còn lại ta được đồ thị của hàm số  với 
Đồ thị của hàm số đã cho là hai đồ thị của hàm số 


b) Tương tự phần a đồ thị của hàm số đã cho là hai đồ thị  phần nét liền, và  phần nét liền.


 

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 42 sgk Toán 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu