Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Xuất bản: 12/02/2022 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 33 SGK Toán Cánh Diều Tập 2 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương thuộc Chương 5: Phân số và số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 2 chi tiết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:

a) So sánh các phân số:

Trong 2 phân số khác nhau luôn có một phân số lớn hơn phân số kia

  • Phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương
  • Phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm
  • Nếu phân số \(\dfrac{a}{b}\) nhỏ hơn phân số \(\dfrac{c}{d}\) thì ta viết \(\dfrac{a}{b}< \dfrac{c}{d}\) hay \(\dfrac{c}{d}> \dfrac{a}{b} \)
  • Nếu \(\dfrac{a}{b}< \dfrac{c}{d}\) và \( \dfrac{c}{d}< \dfrac{e}{g}\)  thì  \(\dfrac{a}{b}< \dfrac{e}{g} \)

*So sánh hai phân số cùng mẫu

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Chú ý: Với hai phân số có cùng một mẫu nguyên âm, ta đưa chúng về hai phân số có cùng mẫu nguyên dương rồi so sánh.

*So sánh hai phân số khác mẫu

Bước 1: Quy đồng mẫu hai phân số đã cho (về cùng một mẫu dương)

Bước 2: So sánh tử của các phân số: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

*Áp dụng quy tắc so sánh phân số

- Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0, gọi là phân số dương.

- Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0, gọi là phân số âm.

- Ta còn có các cách so sánh phân số như sau:

+ Áp dụng tính chất:

 \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d} \Leftrightarrow a.d < b.c{\rm{\;}}({\rm{a}},{\rm{b}},{\rm{c}},{\rm{d}} \in {\rm{Z}};{\rm{b}},{\rm{d\;}} > {\rm{\;0}})\)

+ Đưa về hai phân số cùng tử dương rồi so sánh mẫu (chỉ áp dụng đối với hai phân số cùng âm hoặc cùng dương)

+ Chọn số thứ ba làm trung gian.

b) Hỗn số dương

Viết một phân số lớn hơn 1 thành tổng của một số nguyên dương và một phân số nhỏ hơn 1 ( với tử và mẫu dương) rồi viết chúng liền nhau thì được 1 hỗn số dương.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 2 trang 31 - 33)

Hoạt động 1 trang 31 Toán 6 Cánh Diều tập 2 : So sánh: a) -3 và 2 b) -8 và -5

Luyện tập 1 trang 32 Toán 6 Cánh Diều tập 2: So sánh a)7/-11 và 8/-11 b)-5/3 và 5/-4

Hoạt động 3 trang 32 Toán 6 Cánh Diều tập 2:  a) Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4.

Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết mỗi phân số sau thành hỗn số: a)Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 2 trang 33)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: So sánh: a) -9/4 và 1/3; b)-/3 và 4/-7; c) 9/-5 và 7/-10

Bài 2 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: a) 2/5; -1/2; 2/7; b) 12/5; -7/3; -11/4

Bài 3 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên. a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất? Ít nhất?...

Bài 4 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ: 2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút....

Bài 5 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Chọn số thích hợp cho ?: a) -11/15 < ?/15 < ?/15 < -8/15;...

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập trong phần giải toán 6 Cánh diều chương 5 bài 2. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM