Trả lời câu hỏi bài 8 trang 81 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi bài 8 trang 81 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.


 

Đáp án lời giải

Hai tam giác vuông ΔDEF và ΔD’E’F’ có

⇒ ΔABD ∼ ΔACB (hai cạnh góc vuông)

Áp dụng định lí Py – ta – go :

A'C'2 = B'C'2 - A'B'2 = 52 -22 = 21 ⇒ A'C' = √21

AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 42 = 84 ⇒ AC = √84 = 2√21

Hai tam giác vuông ΔABC và ΔA’B’C’ có

⇒ ΔABC ∼ ΔA’B’C’ (hai cạnh góc vuông)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 8 trang 81 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu