Đáp án câu hỏi bài 6 trang 76 sgk Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 6 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây (h.38): 

Đáp án lời giải

ΔABC và ΔDEF có

góc A = góc D = 70⁰

Đáp án câu hỏi bài 6 trang 76

⇒ ΔABC ∼ ΔDEF (c.g.c)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi bài 6 trang 76 sgk Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu