Trả lời câu hỏi bài 6 trang 75 sgk Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và đáp án bài 6 trang 75 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như trong hình 36.

- So sánh các tỉ số  .

- Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tính tỉ số  , so sánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.Đán án lời giải

Đo các cạnh ta có: BC ≈ 6 cm; EF ≈ 12 cm

Dự đoán : ΔABC ∼ ΔDEF

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 6 trang 75 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu