Bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 8 sách giáo khoa Toán 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Đáp án bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 7 chương 1 phần đại số.

Đề bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

So sánh số hữu tỉ \(\dfrac{a}{b}\) \(\left( {a,\;b \in Z,\;b \ne 0} \right)\) với số 0 khi \(a,\, b\) cùng dấu và khi \(a,\, b\) khác dấu.

» Bài tập trước: Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Dựa vào tính chất của các số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương để so sánh.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Với \( {a,\;b \in Z,\;b \neq  0} \) ta có:

- Khi \(a ,\, b\) cùng dấu thì \(\dfrac{a}{b} > 0.\) 

- Khi \(a ,\, b\) khác dấu thì \(\dfrac{a}{b} < 0.\) 

Tổng quát: Số hữu tỉ  \(\dfrac{a}{b}\) \(\left( {a,\;b \in\mathbb Z,\;b \neq  0} \right)\) dương nếu \(a ,\, b\) cùng dấu, âm nếu \(a ,\, b\) khác dấu, bằng \(0\) nếu \(a = 0.\)

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 7 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top