Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải các bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 sách giáo khoa Toán đại số 7 tập 1 : Tập hợp Q các số hữu tỷ

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 1
 

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 2


 

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 2
 

Bài 3​​​​​​​ (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

So sánh các số hữu tỉ:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 3
Hướng dẫn giải:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 3
 

Bài 4​​​​​​​ (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

So sánh số hữu tỉ:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 4
 

(a, b ∈ Z; b ≠ 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

Hướng dẫn giải:Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 4
 

Bài 5​​​​​​​ (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 5
 

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Nếu a, b, c ∈ Z và a < b thì a + c < b + c

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 5
 

Vì a < b => a + a < a + b => 2a < a + b

Do 2a < a + b nên x < z            (1)

Vì a < b nên a + b < b + b => a + b < 2b

Do a + b < 2b nên z < y            (2)

Từ (1) và (2) => x < z < y (đpcm)

 

Trang Doan (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM