Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải các bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 sách giáo khoa Toán đại số 7 tập 1 : Tập hợp Q các số hữu tỷ

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 1
 

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 2
 

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 2
 

Bài 3​​​​​​​ (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

So sánh các số hữu tỉ:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 3
Hướng dẫn giải:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 3
 

Bài 4​​​​​​​ (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

So sánh số hữu tỉ:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 4
 

(a, b ∈ Z; b ≠ 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

Hướng dẫn giải:Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 4
 

Bài 5​​​​​​​ (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 5
 

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Nếu a, b, c ∈ Z và a < b thì a + c < b + c

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán tập hợp Q các số hữu tỷ trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài 5
 

Vì a < b => a + a < a + b => 2a < a + b

Do 2a < a + b nên x < z            (1)

Vì a < b nên a + b < b + b => a + b < 2b

Do a + b < 2b nên z < y            (2)

Từ (1) và (2) => x < z < y (đpcm)

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 SGK Toán 7 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu