Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C8 trang 86 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C8 trang 86 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào?

Lời giải đáp án

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.

doctailieu.com
Tải về
Back to top