Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C5 trang 85 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 85 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Từ thí nghiệm trên, có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?

Lời giải đáp án

Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top