Giải bài C7 trang 85 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 85 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?

Lời giải đáp án

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

doctailieu.com
Tải về
Back to top