Đáp án bài C6 trang 85 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 85 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không đổi?

Lời giải đáp án

- Khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi.

- Chất làm vật thay đổi.

doctailieu.com
Tải về
Back to top