Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C7 trang 38 sgk Vật lí 6

Giải bài C7 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Hòa 50g muối ăn vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Đề bài:

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

 

Đáp án câu hỏi bài C7 trang 38 sgk Vật lí 6

Tra bảng khối lượng riêng, ta thấy khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m³ 

Ta có: 50 g = 0,05 kg và 0,5 l = 0,5 dm³  = 0,0005 m³ 

Khối lượng của 0,5 l nước: m = D.V = 1000.0,0005 = 0,5 (kg)

Khối lượng của nước muối: M = 0,05 + 0,5 = 0,55 (kg)

Vì sự hoà tan của muối ăn vào nước thì thể tích của nước muối tăng lên không đáng kể nên thể tích dung dịch sau khi hòa tan vẫn là 0,5 l.

Vậy khối lượng riêng của nước muối là: 

Đáp án bài C7 trang 38 sgk toán 6 tập 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    18:04 PM
20/07/2018    18:04 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top