Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C4 trang 37 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C4 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống...

Đề bài:

 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Câu hỏi bài C4 trang 37 sgk toán 6 tập 1

- trọng lượng (N)

- thể tích (m³ )

 - trọng lượng riêng (N/m³ ) 

Đáp án trả lời câu C4 trang 37 sgk Vật lí lớp 6

(1) – Trọng lượng riêng (N/m³)

(2) – Trọng lượng (N);

(3) – Thể tích (m³).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    12:04 PM
20/07/2018    12:04 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top