Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 37 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm các chữ trong khung điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng.

Đề bài:

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng.

-  Khối lượng riêng: D (kg/m³)

-  Khối lượng: m (kg)

-  Thể tích: V (m³)

Đáp án trả lời câu hỏi C3 trang 27 sgk Vật lí lớp 6

Công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng là : m = D x V.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    10:04 AM
20/07/2018    10:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top