Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C2 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : tính khối lượng của một khối đá biết thể tích là 0,5m³

Đề bài:

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5m³.

 

Đáp án câu hỏi C2 trang 37 sgk Vật lí lớp 6

Dựa vào bảng ta có khối lượng riêng của đá là 2600kg/m³.

Vậy 0,5m³ đá có khối lượng là: 2600.0,5 = 1300kg.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    08:04 AM
20/07/2018    08:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top