Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài C5 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Đề bài:

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Dụng cụ gồm có:

- Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

- Một bình chia độ có GHĐ 250cm³, miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100cm³  nước.

- Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N.

» Xem thêmTrả lời câu hỏi C6 trang 38 sgk Vật lí 6

Đáp án câu hỏi C5 trang 38 sgk Vật lí lớp 6

Ta làm theo các bước sau:

- Thả chìm quả cân vào bình chia độ. Giả sử nước dâng lên đến mực 120 m³.

Vậy thể tích quả cân là: V = 120 -100 = 20 cm³ = 0,00002 m³ 

- Treo quả cân vào lực kế ta xác định được trọng lượng của quả cân là 2N (Do P = 10.m = 10 . 0,2 = 2N)

Vậy trọng lượng riêng của chất làm quả cân (200g) là:

Đáp án bài C5 trang 38 sgk toán 6 tập 1

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm hướng dẫn giải bài tập Vật lí lớp 6 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    14:04 PM
20/07/2018    14:04 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top