Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C6 trang 38 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm³.

Đề bài:

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm³.

Đáp án giải bài C6 trang 38 sgk Vật lí lớp 6

Tra bảng ta thấy sắt có khối lượng riêng D= 7800 kg/m³

Khối lượng của chiếc đầm sắt có thể tích là V = 40 dm³ = 0,04 m³ là:

 m = D . V = 7800 . 0,04 = 312 kg. 

Trọng lượng của chiếc đầm sắt là : P = 10 m = 10.312 = 3210 N.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    16:04 PM
20/07/2018    16:04 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top