Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C6 trang 24 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 24 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m, có tiết diện S1 = 0,2 mmvà có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì có tiết diện S2 bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Từ kiến thức bài 7 và bài 8 ta thấy đồi với cùng 1 loại vật liệu  điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây đó điện trở  R sẽ tỷ lệ với tỷ số sau : Hướng dẫn giải bài C6 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C6 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Từ kiến thức bài 7 và bài 8 ta thấy đối với cùng một loại vật liệu điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây  đó điện trở  R sẽ tỷ lệ với tỷ số sau : Đáp án bài C6 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Từ dữ kiện đầu bài ta có :

Đáp án bài C6 trang 24 sgk vật lý lớp 9 phần 1

Vậy ta có tỷ lệ  Đáp án bài C6 trang 24 sgk vật lý lớp 9 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    20:59 PM
22/07/2018    20:59 PM
Back to top