Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C2 trang 23 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 23 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là Rvà R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện R1và R2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hộ như thế nào.

Đáp án bài C2 trang 23 sgk vật lý lớp 9

Dự đoán là tiết diện tăng gấp 2 thì điện trở của dây giảm hai lần: Đáp án bài C2 trang 23 sgk vật lý lớp 9

Tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở của dây giảm ba lần: Đáp án bài C2 trang 23 sgk vật lý lớp 9 phần 1

Suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ một loại vật liệu thì giữa tiết diện S1, S2 và điện trở tương ứng R1, Rcủa chúng là tỉ lệ nghịch với nhau, tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì điện trở của dây nhỏ hơn bấy nhiêu lần.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    12:14 PM
22/07/2018    12:14 PM
Back to top