Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C5 trang 24 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 24 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = 100 m, có tiết diện S1 = 0,1 mmthì có điện trở R1 = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài l2 = 50 m, có tiết diện S2 = 0,5 mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Từ kiến thức bài 7 và bài 8 ta thấy đồi với cùng 1 loại vật liệu  điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây đó điện trở  R sẽ tỷ lệ với tỷ số sau : Hướng dẫn giải bài C5 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C5 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Từ kiến thức bài 7 và bài 8 ta thấy đối với cùng một loại vật liệu điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây  đó điện trở  R sẽ tỷ lệ với tỷ số sau : 

Từ dữ kiện đầu bài ta có Đáp án bài C5 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Vậy ta có tỷ lệ  Đáp án bài C5 trang 24 sgk vật lý lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    18:47 PM
22/07/2018    18:47 PM
Back to top