Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C4 trang 24 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 24 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mmvà có điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì có điện trở là Rbao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây nên ta có Hướng dẫn giải bài C4 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây nên ta có Đáp án bài C4 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Suy ra Đáp án bài C4 trang 24 sgk vật lý lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    16:35 PM
22/07/2018    16:35 PM
Back to top