Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C3 trang 24 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 24 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2 mm2, dây thứ 2 có tiết diện 6 mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Đáp án bài C3 trang 24 sgk vật lý lớp 9

Vì hai dây có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện nhỏ gấp ba lần so với dây thứ hai nên nó có điện trở lớn gấp 3 lần so với dây thứ 2.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    14:22 PM
22/07/2018    14:22 PM
Back to top