Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C6 trang 158 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 158 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu?

Đáp án bài C6 trang 158 sgk vật lý lớp 9

Động cơ vĩnh cửu không thể hoạt động được vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được là có cơ năng. Cơ năng này không thể tự sinh ra. Muốn có cơ năng này bắt buộc phải cung cấp cho máy một năng lượng ban đầu (dùng năng lượng của nước hay củi đốt than, củi, dầu..).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C6 trang 158 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    08:11 AM
15/08/2018    08:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu