Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C4 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 158 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận ?

Đáp án bài C4 trang 158 sgk vật lý lớp 9

Trong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng.

Trong động cơ điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài C4 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    04:47 AM
15/08/2018    04:47 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu