Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C4 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 158 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận ?

Đáp án bài C4 trang 158 sgk vật lý lớp 9

Trong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng.

Trong động cơ điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng.

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    04:47 AM
15/08/2018    04:47 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu