Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C5 trang 158 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

So sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự hao hụt thế năng này ?

 

Đáp án bài C5 trang 158 sgk vật lý lớp 9

  • Thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  • Khi quả nặng A rơi xuống, chỉ có một phần thế năng biến đổi thành điện năng, còn một phần biến thành động năng của chính quả nặng. Khi dòng điện làm cho động cơ điện quay, kéo quả nặng B lên thì chỉ có một phần điện năng biến thành cơ năng, còn một phần thành nhiệt năng làm nóng đầu dây dẫn. Do những hao phí trên nên thế năng mà quả nặng B thu được nhỏ hơn thế năng ban đầu của quả nặng A.

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    06:02 AM
15/08/2018    06:02 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu