Đáp án bài C3 trang 157 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 157 SGK vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Thiết bị thí nghiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không? Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài cơ năng ra còn có dạng năng lượng nào xuất hiện không ?

Đáp án bài C3 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Viên bi không thể có nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ngoài cơ năng ra còn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X