Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 157 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 157 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

Câu hỏi bài C2 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C2 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Thế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn thế năng mà viên bi có ở điểm B.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 157 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    00:22 AM
15/08/2018    00:22 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu