Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 157 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 157 sách giáo khoa vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

Câu hỏi bài C2 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C2 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Thế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn thế năng mà viên bi có ở điểm B.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X