Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C7 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 158 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Trên hình 60.3 vẽ một bếp củi đun cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4.

Câu hỏi bài C7 trang 158 sgk vật lý lớp 9
 

Đáp án bài C7 trang 158 sgk vật lý lớp 9

Nhiệt năng do củi cung cấp một phần vào nồi làm nóng nước, phần còn lại truyền cho môi trường xung quanh theo định luật bảo toàn năng lượng. Bếp củi cải tiến có vách cách nhiệt, giữ cho nhiệt năng ít bị truyền ra ngoài, tận dụng được nhiệt năng để đun hai nồi nước, do vậy dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân.

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    10:14 AM
15/08/2018    10:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu