Giải bài C4 trang 84 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 84 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối của bảng.

Đề bài c4 trang 84
 

Lời giải đáp án

Cần phải thay đổi độ tăng nhiệt độ của hai cốc khác nhau. Muốn vậy thời gian đun hai cốc phải khác nhau:


 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top