Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C1 trang 22 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 22 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c.

Câu hỏi bài C1 trang 22 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

Trong mạch mắc song song điện trở tương đương được xác định bởi biểu thức 

Hướng dẫn giải bài C1 trang 22 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C1 trang 22 sgk vật lý lớp 9

Trong hình 8.1b các điện trở được mắc song song với nhau nên điện trở R2 được xác định bởi biểu thức 

Đáp án bài C1 trang 22 sgk vật lý lớp 9

Trong hình 8.1c các điện trở được mắc song song với nhau nên điện trở R3 được xác định bởi biểu thức: 

Đáp án bài C1 trang 22 sgk vật lý lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    10:02 AM
22/07/2018    10:02 AM
Back to top