Đáp án bài C3 trang 84 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 84 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Trong thí nghiệm này cần phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Lời giải đáp án

Cần phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vây, hai cốc phải đựng cùng một lượng nước giống nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top