Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C2 trang 84 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 84 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?

Lời giải đáp án

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng cần cung cấp càng lớn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top