Giải bài C1 trang 84 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 84 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền cho nước tỷ lệ với thời gian đun.

Hình 24.1
 

Đáp án lời giải

- Độ tăng nhiệt độ và chất (nước) được giữ giống nhau.

- Khối lượng thay đổi.

- Làm như vậy mới tìm hiểu được mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.


 

doctailieu.com
Tải về
Back to top