Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C1 trang 36 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C1 trang 36 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ.

Đề bài:

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ:

Câu hỏi bài C1 trang 36 sgk toán 6 tập 1
 

a. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một.

b. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m³ sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.

Để giúp các em chọn lựa, người ta cho biết số liệu sau: sau khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m³. Mặt khác người ta cũng đã cân và cho biết 1 dm³ sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg. Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột.

 

Đáp án câu hỏi C1 trang 36 sgk Vật lí lớp 6

Chọn phương án B.

Theo giả thuyết thì 1 dm³ = 7,8kg và 0,9m³ = 900dm³

Khối lượng chiếc cột: 7,8.900 = 7020 (kg) = 7,02 T.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    06:04 AM
20/07/2018    06:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top