Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C1 trang 157 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 157 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

Câu hỏi bài C1 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C1 trang 157 sgk vật lý lớp 9

+ Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng.

+ Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài C1 trang 157 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    22:55 PM
14/08/2018    22:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu