Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C1 trang 157 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 157 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

Câu hỏi bài C1 trang 157 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C1 trang 157 sgk vật lý lớp 9

+ Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng.

+ Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.

doctailieu.com
Tải về
14/08/2018    22:55 PM
14/08/2018    22:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu