Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C1 trang 31 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 trang 31 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống ...

Đề bài:

Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

- bằng

- tăng lên

- dãn ra

Đáp án câu hỏi bài C1 trang 31 sgk Vật lí lớp 6

(1) – dãn ra;

(2) – tăng lên;

(3) – Bằng;

» Xem thêmĐáp án câu C2 trang 31 sgk Vật lí 6

--------------------------------------------------------------------

Giải Vật lí 6 - Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập SGK môn Vật lí lớp 6 hiện hành.

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    00:20 AM
19/07/2018    00:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top