Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 31 sgk Vật lí 6

Đáp án giải câu hỏi bài tập C2 trang 31 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả nặng rồi ghi kết quả vào bảng.

Đề bài

 Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1

Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo
0 0 (N) l₀ = ... (cm) 0 cm
1 quả nặng ...(N) l =... (cm) l - l₀ = .... (cm)
2 quả nặng ...(N) l =... (cm) l - l₀ = .... (cm)
3 quả nặng ...(N) l =... (cm) l - l₀ = .... (cm)

 

Đáp án câu hỏi C2 trang 31 sgk Vật lí lớp 6

Trọng lượng của các quả nặng P = g.m. Nếu lấy g = 10 suy ra trọng lượng của quả nặng = 10.m (m là kg),

l₀ là độ dài ban đầu của dây khi chưa có quả nặng,

l là chiều dài của dây khi có quả nặng.

Ví dụ: Chiều dài của lò xo là 3 (cm)

Trọng lượng của quả nặng là 100 g = 0,1 (kg)

Lấy g = 10

Trọng lượng của quả nặng là P = 0,1.10 = 1 (N)

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    02:20 AM
19/07/2018    02:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top