Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C6 trang 32 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 32 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Một sợi dây cao su và một lò xo có có tính chất nào giống nhau ?

Đề bài:

 Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài: Một sợi dây cao su và một lò xo có có tính chất nào giống nhau?

Đáp án trả lời câu hỏi C6 sgk Vật lí lớp 6 trang 32

Sợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất giống nhau là tính chất đàn hồi.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    10:20 AM
19/07/2018    10:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top