Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C4 trang 32 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C4 trang 32 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn câu đúng về mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng.

Đề bài:

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Đáp án bài tập C4 trang 32 sgk Vật lí lớp 6

Chọn câu C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    06:20 AM
19/07/2018    06:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top