Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C5 trang 32 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C5 trang 32 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống...

Đề bài:

Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi (2)…..

Đáp án câu hỏi C5 sgk Vật lí lớp 6

(1) tăng gấp đôi;

(2) tăng gấp ba

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    08:20 AM
19/07/2018    08:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top