Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 32 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C3 trang 32 sách giáo khoa Vật Lí lớp 6 : Khi quả nặng đứng yên, lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

Đề bài:

Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

Như vậy, cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào?

Câu hỏi bài C3 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Đáp án câu hỏi C3 sgk Vật lí 6 trang 32

Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với trọng lực của quả nặng.

Cường độ của lực đàn hồi sẽ bằng cường độ của trọng lực của quả nặng.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    04:20 AM
19/07/2018    04:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top